Jak funguje kladivo

Nejdříve si řekněme, jak takové kladivo funguje. Předně musí být nosič (rypadlo, nakladač,...) vybaven přídavným hydraulickým okruhem pro kladivo.
Olej z tohoto okruhu proudí do kladiva, kde svým tlakem působí na dusíkovou náplň v kladivu a stlačuje ji. Tlak dusíku stoupá, a jakmile dosáhne požadované hodnoty, olej je odveden pryč z kladiva a rozpínající se dusík udeří prostřednictvím oleje do pístu, který svůj pohyb předá do nástroje (špice, plochý sekáč nebo tupý). Celý tento cyklus se stihne v jedné sekundě několikrát zopakovat.
A nyní si povězme, jak vybrat nejvhodnější kladivo pro daný nosič. K tomu nám stačí vědět v podstatě dvě věci - hmotnost nosiče a průtok oleje v přídavném hydraulickém okruhu. Obě požadované hodnoty jsou uvedeny v technických parametrech všech kladiv. Velice obecně se dá říci, že hmotnost nosiče by měla být zhruba desetkrát větší než hmotnost kladiva.
Vymyslet co nejlepší kladivo je velká alchymie. Jde o to dosáhnout co nejlepších hodnot vzájemně protichůdných veličin. Chceme, aby energie úderu byla co největší, aby tyto údery po sobě následovaly co nejrychleji, aby hmotnost kladiva byla co nejnižší (abychom ho mohli použít na menším = levnějším stroji), aby mělo kladivo co nejjednodušší údržbu a co nejdelší životnost.